Drukujemy recepty kodowane i niekodowane zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept.

Link do rozporządzenia